Vanuit ‘Volgen van Golven’ leveren wij zorg op maat. Wij bieden advies op verschillende gebieden. 

Advies Nazorg

Zo kunnen wij meekijken naar de opzet van de nazorg binnen een instelling. Er wordt een inventarisatie gemaakt van het nazorgbeleid, waarbij er gekeken wordt naar de wensen en verbeterpunten en hoe dit binnen de organisatie gerealiseerd kan worden. Bijvoorbeeld door het aanbieden van trainingen Collegiale Opvang.

Advies Complexe zorg

Naast het bieden van trainingen van Volgen van Golven, kunnen we ook op casusniveau meekijken bij complexe zorgsituaties. Hierbij worden de 7 stappen van Volgen van Golven als basis neergezet. De inhoud en de uitvoering passen wij aan binnen de wensen en mogelijkheden. Na observaties van de situatie, hebben we overleg met alle betrokkenen en schatten in wat er nodig is. Hierbij kijken we niet alleen naar de vraag van de zorgvrager, maar ook naar de vraag van de begeleiders en de omgeving. Van hieruit wordt een plan opgesteld waarbij er vooral wordt afgestemd op de vragen en behoeften. We richten ons daarnaast op het doorbreken van oude patronen om zo nieuwe inzichten te ontwikkelen. Uiteraard kijken we wat haalbaar en realistisch is binnen de organisatie en passend bij de visie. Middels tussentijdse en eindevaluaties wordt het proces bewaakt en indien nodig aangepast of afgesloten.

Advies Basiscommunicatie

Rondom stroef lopende communicatie kunnen wij advies uit brengen. Ook hier werken we vooral vanuit de 7 stappen van Volgen van Golven. We kijken mee bij de communicatie van zorgvrager en begeleider, of medewerkers onderling (op teamniveau) en richten ons vooral op de basiscommunicatie. Hierbij ligt de focus op wat er goed gaat, omdat hier het antwoord zit op wat er beter kan. We gaan hierbij de samenwerking aan met de deskundigen van de organisatie om de juiste lijnen uit te zetten en af te stemmen op wat er ingezet dient te worden.