‘Volgen van Golven’  is een manier om een bewustwording bij jezelf te creëren of te vergroten, tijdens het maken van contact. Deze bewustwording vergroot je door jezelf en de ander te zien en te begrijpen in de context van de omgeving. Maar vooral door te kijken naar wie jijzelf bent en hoe jij gezien wil worden, en te zien wie de ander is. 
Volgen van Golven werkt met zeven herkenbare stappen die kunnen helpen je meer bewust te worden van situaties. Vanuit deze stappen kan je komen tot echt contact tijdens iedere activiteit die je samen met de ander onderneemt.

Het beeld van de golf staat centraal. Dit maakt dat je makkelijker kan begrijpen hoe jij en de ander een moment ervaren. Wat is de golf van jezelf, de ander en de omgeving? Wat neem je waar bij de drie golven en wat kun je doen of juist laten?
Door observeren en juist inschatten van deze drie golven, leer je (vanuit het klein kijken naar het groter geheel) steeds beter wat de ander nodig heeft in het contact. Maar ook wat jij nodig hebt!
Wanneer je deze twee eerste stappen (observatie en inschatting) steeds meer eigen maakt, wordt jouw bewustwording vergroot en zal je merken dat het contact met de ander groeit. Er ontstaat meer verbinding en je ontmoet elkaar vanuit wederzijds respect en acceptatie in wie je zelf bent en wie de ander is en mag zijn in het contact. 
Volgen van Golven is gebaseerd op de antroposofische visie. Vanuit zelfkennis en kennis van de wereld, leer je contact te maken met jezelf en verbinding te maken met de ander. Een ontmoeting van mens tot mens. In Volgen van Golven wordt niet echt gepraat over de antroposofie, maar wordt vooral getracht de kernwaarden en de visie te beleven en voelen.
Door vanuit het denken, voelen en willen te kijken naar de golf van jezelf, de ander en de omgeving, leer je meedeinen op deze drie golven.