Om een goede afstemming te ontwikkelen en belevingsgerichte zorg te kunnen bieden, zijn rapportages essentieel. Ze geven goed inzicht in de begeleidingshouding die een bewoner vraagt. Daarnaast geven rapportages een overzicht in de activiteiten-beleving van de bewoner. ‘Volgen van Golven’ rapporteert niet alleen over het gedrag van de bewoner, maar ook over de contactmomenten tussen de bewoner en de begeleider. Hierin wordt de samenhang onderzocht tussen het contactmoment en de activiteitenbeleving. In onderstaand formulier kan dit gemeten worden. Mochten er meer vragen zijn over het invullen en gebruiken van het formulier, neem dan contact met ons op (zie: Contactgegevens).