18storm01-1

De basiscursus Volgen van Golven:

In deze cursus leer je kijken naar de drie golven, vanuit het denken, voelen en willen.
Door observatie -en inschattingsoefeningen raak je bekend met de eerste twee stappen. Hier is in het eerste deel van de cursus bewust veel aandacht voor, omdat zij een grote invloed kunnen hebben op het verloop van het contact.
Middels theorie en praktijk leer je wat de 7 stappen zijn die in de methodiek gehanteerd worden. Daarnaast leer je over de verschillende golven: de drie golven van jezelf, de ander en de omgeving. Maar hebben we het ook over de piekgolf, de teruggetrokken golf, de vloedgolf. En over de boeien die houvast en veiligheid kunnen bieden in het contact.

De basiscursus bestaat uit twee trainingsdagen. De tweede trainingsdag wordt bij voorkeur een maand later gegeven. De cursist kan dan in de tussenliggende maand aan de slag en zijn ervaringen en belevenissen meenemen naar de volgende trainingsdag.

De cursus wordt door twee trainers gegeven.
De training kan volledig worden afgestemd op de wensen en behoeften van de cursisten. Dit gaat in overleg met de twee trainers uiteraard.
De groepsgrootte is maximaal 15 personen.

Voor het aanmelden van een basiscursus of het aanvragen van een offerte kunt u gebruik maken van het contactformulier.