Aan deze website wordt nog gewerkt! Inmiddels kunt u hier al een hoop informatie over ‘Volgen van Golven’ vinden. Mocht er voor u informatie ontbreken, neem dan contact met ons op via het contactformulier.

De begeleidingsmethodiek ´Volgen van Golven´ richt zich op iedereen die samenwerkt met andere mensen. Het gaat daarbij over bewustwording van wat je zelf meeneemt in het contact met de ander. De verschillende lagen van contact maken, ontdek je door naar drie golven te kijken: die van jezelf, de ander en de omgeving. Al doende leer je om anders tegen situaties aan te kijken waar je al jaren mee worstelt.

Samen met de ander ga je op zoek naar verbinding en ontdek je dat elkaar nodig hebt. Immers niemand kan zich ontwikkelen zonder de ander. Of je nu een ondergeschikte rol of een superieure rol vervult in het contact, je gaat steeds op zoek naar wederkerigheid. Je leert zo je eigen aandeel ontdekken bij het maken van het contact. Dat gaat zowel om je eigen gevoelens, gedachten en behoeften als om die van de ander. En je onderzoekt hierbij de invloed van de omgeving waarin het contactmoment plaatsvindt.

´Volgen van Golven´ is in eerste instantie ontwikkeld voor begeleiders in de zorg. Begeleiders leren om afstemmen op de drie golven, waardoor ze patronen kunnen doorbreken die het contact met de ander verstoren. Maar dit geldt ook voor de ouder en zijn kind, de leraar met zijn leerling, de verkoper met zijn klant. ´Volgen van Golven´ helpt eigenlijk iedereen!

 

                        “Het probleem is vaak niet het gebrek aan nieuwe ideeën, maar het loslaten van oude inzichten”